Ksero dowodu osobistego – nawet 2 lata więzienia za kserowanie dowodu osobistego

Powszechną praktyką wielu przedsiębiorców jest sporządzanie ksero dowodu osobistego klienta. Polskie prawo nie regulowało tej kwestii, a odmowa udostępnienia dowodu do skserowania często wiązała się z koniecznością rezygnacji z zawarcia umowy. Od 12 lipca 2019 r. takie działanie będzie podlegało karze. Nawet 2 lata pozbawienia wolności może grozić za ksero dowodu osobistego.

Hipoteka po rozwodzie – co się dzieje z hipoteką po podziale majątku wspólnego małżonków?

Po rozwodzie przychodzi czas na podział majątku wspólnego małżonków. Najczęściej w skład majątku małżonków wchodzi nieruchomość (mieszkanie, dom), często obciążona hipoteką. Hipoteka zwykle zabezpiecza kredyt zaciągnięty przez małżonków na zakup nieruchomości. Po podziale majątku nieruchomość przypada jednemu z małżonków. Co się dzieje z obciążającą nieruchomość małżonków hipoteką?

Odwołanie zgromadzenia wspólników – kto i kiedy może odwołać zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Do 1 marca 2019 r. nie było jasne, czy można odwołać zwołane zgromadzenie wspólników spółki z o.o. Zasadniczo, możliwość odwołania zgromadzenia wspólników była dopuszczana w orzecznictwie i doktrynie. Brak jednoznacznej regulacji rodził jednak spory korporacyjne. Ustawodawca postanowił interweniować i przesądził kwestię odwołania zgromadzenia wspólników.

Upadłość konsumencka - szansa dla prywatnych dłużników na wyjście z zadłużenia

Upadłość konsumencka to coraz popularniejszy sposób wyjścia przez prywatnych dłużników (osoby fizyczne) z zadłużenia. Złagodzenie przez ustawodawcę przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej zaowocowało wzrostem wniosków o ogłoszenie upadłości. W 2018 roku sądy upadłościowe ogłosiły ponad 6,5 tys. upadłości konsumentów, których szacunkowe długi przekroczyły 730 mln. zł.

Umowa zlecenia - ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2020 roku?

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa 14,70 zł brutto dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Za zaniżenie wynagrodzenia zleceniobiorcy przewidziano grzywnę nawet do 30 000 zł. Kogo obejmują zmiany i jakie obowiązki spoczywają na zleceniodawcy?

Prokura – kim jest prokurent, co może i jak go powołać?

W kontaktach z podmiotami gospodarczymi bardzo często możemy się natknąć na instytucję prokurenta. Warto zatem wiedzieć, kim jest prokurent i jakie ma uprawnienia. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o prokurze oraz wskazówki, kto może powołać prokurenta i jak to zrobić.