Prawo gospodarcze, handlowe i prawo spółek

Zapewniamy wieloaspektową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek, fundacji i stowarzyszeń oraz doradzamy przedsiębiorcom i inwestorom. Pomagamy w projektowaniu i tworzeniu bezpiecznych struktur i form prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 • Tworzenie i opiniowanie umów gospodarczych i handlowych.
 • Zakładanie spółek, fundacji i stowarzyszeń.
 • Przejęcia, fuzje, przekształcenia oraz likwidacja podmiotów gospodarczych.
 • Obsługa posiedzeń organów spółek.
 • Zmiany osobowe i kapitałowe w podmiotach gospodarczych.
 • Tworzenie i analiza aktów korporacyjnych oraz struktur korporacyjnych.
 • Ochrona konkurencji i ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
 • Doradztwo w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej i pomoc w otwarciu działalności gospodarczej.
 • Analiza prawna transakcji handlowych i procesów inwestycyjnych.
 • Kompleksowy audyt prawny i analiza prawna podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw (due diligence).
 • Uzyskiwanie i przenoszenie licencji, zezwoleń oraz koncesji.
 • Obsługa procesów reklamacyjnych i roszczeń klientów.
 • Sukcesja i przekazywanie następcom przedsiębiorstw oraz spółek.
 • RODO oraz ochrona danych osobowych i wizerunku, zwłaszcza w marketingu, mediach, reklamie oraz branży e-commerce.

Prawo cywilne i medyczne

Świadczymy pomoc w sporach prawnych i negocjacjach oraz udzielamy indywidualnych porad prawnych. Zapewniamy profesjonalną reprezentację w procesach sądowych oraz arbitrażowych.

 

 • Reprezentacja przed sądami, organami i wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
 • Windykacja należności pieniężnych, rzeczowych oraz rewindykacja.
 • Negocjacje oraz ugodowe i pozasądowe rozwiązywanie sporów.
 • Odszkodowania, w tym za wypadki komunikacyjne i za błędy medyczne.
 • Ochrona dóbr osobistych oraz dochodzenie zadośćuczynienia.
 • Ochrona własności intelektualnej, praw twórców i interesów artystów.
 • Spory sąsiedzkie, rozgraniczenie nieruchomości, służebności.
 • Prawo konsumenckie – reklamacje i dochodzenie praw z gwarancji.
 • Najem, dzierżawa oraz leasing nieruchomości, pojazdów i maszyn.
 • Usługi turystyczne, działalność biur podróży, hoteli i pensjonatów.
 • Przygotowywanie opinii prawnych.
 • Prawo bankowe, w tym dochodzenie roszczeń tzw. frankowiczów.
 • Tworzenie, analiza i ocena umów cywilnoprawnych.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Nasi prawnicy posiadają licencje doradców restrukturyzacyjnych i pełnią funkcje syndyków w licznych postępowaniach dotyczących przedsiębiorców i konsumentów. Pomagamy bezpiecznie przejść przez procesy restrukturyzacyjne oraz minimalizować ryzyka związane z upadłością.

 

 • Przygotowywanie upadłości podmiotów gospodarczych oraz konsumentów.
 • Tworzenie i analiza planów restrukturyzacyjnych.
 • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
 • Reprezentacja dłużników oraz wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
 • Negocjowanie i zawieranie układów z wierzycielami.
 • Dochodzenie należności od wspólników oraz reprezentantów upadłych spółek.
 • Planowanie, analiza i tworzenie struktur holdingowych i powiązań osobowo-majątkowych.

Prawo karne

Specjalizujemy się w prowadzeniu skomplikowanych procesów karnych, także toczących się z udziałem osób powszechnie znanych i medialnych.

 

 • Obrona w postępowaniach przygotowawczych i przed sądami.
 • Reprezentacja interesów pokrzywdzonych.
 • Dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania za szkody wyrządzone przestępstwem lub wykroczeniem.
 • White-collar crime oraz przestępstwa gospodarcze i korporacyjne.
 • Sprawy karnoskarbowe i podatkowe.

Prawo rodzinne i spadkowe

Pomagamy kompleksowo uregulować sprawy rodzinne, opiekuńcze i spadkowe, przy zachowaniu najwyższych standardów dyskrecji.

 

 • Rozwód, separacja i regulowanie kontaktów z dziećmi.
 • Zmiana imienia lub nazwiska.
 • Eksmisja i regulacja spraw związanych ze wspólnym mieszkaniem.
 • Dochodzenie, podwyższenie, obniżenie oraz windykacja alimentów.
 • Rozliczenia majątkowe małżonków, konkubentów oraz dzieci i rodziców.
 • Wszechstronna regulacja kwestii spadkowych i dziedziczenia.
 • Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odrzucenie spadku.
 • Dochodzenie zachowku, zapisu lub unieważnienia testamentu.
 • Sukcesja działalności gospodarczej oraz spółek.

Prawo budowlane i prawo nieruchomości

We współpracy ze specjalistami z branży budowlanej oraz obrotu i wyceny nieruchomości świadczymy pomoc prawną w procesach inwestycyjnych i budowlanych. Zapewniamy wsparcie prawne inwestorom, deweloperom, wykonawcom i podwykonawcom. Doradzamy przy zakupie i sprzedaży nieruchomości.

 

 • Przygotowywanie i obsługa inwestycji budowlanych oraz inwestycji z zakresu obrotu nieruchomościami.
 • Sporządzanie, analiza i negocjacje kontraktów budowlanych (także FIDIC) oraz umów deweloperskich.
 • Reprezentowanie inwestorów i wykonawców w procesach dot. wynagrodzeń, kar umownych, gwarancji i rękojmi oraz kaucji i kwot zatrzymanych.
 • Ochrona własności, zasiedzenie, wywłaszczenie, uwłaszczenie i reprywatyzacja nieruchomości.
 • Kompleksowa analiza (audyt) i regulacja stanu prawnego nieruchomości.
 • Prawo lokalowe – reprezentacja zarządców, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz lokatorów.